Nyheter

Jubileumskonsert - Østerdølenes spellmannslag

Østerdølenes spellmannslag feirer 40-årsjubileet med stor jubileumskonsert på Edderkoppen scene, lørdag 2. september 2017 kl. 18:00

jubileumsfest 2017

Kjære medlemmer i Østerdølenes Lag i Oslo.

Vi i styret er klar over at det er en tradisjon å feire laget hvert femte år. I år har ØLiO 95 års jubileum, og styret hadde en jubileumsfest på dagsordenen med et uttrykt ønske om en feiring.

Styret var innstilt på å ha en jubileumsfeiring slik som vi pleier, og festlokale ble reservert til fredag 13. oktober da dette var den første datoen da særlagene ikke hadde egne arrangementer.

Styret sendte 13. mai ut en forespørsel til særlagene om det var interesse for å feire ØLiOs jubileum. Svarfrist ble satt til 25. mai da bekreftelse på festlokalet måtte være klart 26. mai.

Det viste seg at for noen av særlagene passet ikke datoen, mens det i andre særlag var liten interesse for å delta på jubileumsfesten.

Styret er klar over at særlagene har sine egne arrangementer og har full forståelse for at det kan bli mye å delta i. Det er med stor beklagelse at et samlet styre fattet vedtak om at det ikke blir feiring av lagets 95 år.

24.07.2017, Styret i Østerdølenes Lag i Oslo.

Innkalling Til Årsmøte 2017

Styret i By- og Bygdelagsforbundet (BBF) innkaller til årsmøte:

 Dato:		27.mars 2017
 Tid:		Klokken 19.00
 Sted:		Benneches gate 4

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og møtesekretær
 2. Opprop av lagene og representantenes navn; godkjenning av fullmakter
 3. Årsmelding 2016 fra styret og utvalgene
 4. Regnskap og revisjonsberetning
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Budsjettforslag
 7. Styrets forslag
 8. Innkomne forslag
 9. Valg

Det blir enkel servering!

For styret i By- og Bygdelagsforbundet

Frank-Erling Celius Leder

Østerdølenes Spellmannslag

Til østerdøler og andre som er interessert i musikk fra Østerdalen og Hedmark, har du lyst til å være med og spille med oss, så ta kontakt (link til gunnar@blikstad.net), vi øver hver tirsdag på Majorsuen skole fra 18.30 til 21.00. Klikk under for å lese mer om arrangementene framover

Lørdag 20. mai kl. 10.00-17.00 - Dagskurs i godt dansespell

Kurset arrangeres av Spelemannslaget De frilynde og Østerdølenes Spellmannslag og holdes i Nordahl Brunsgt. 22 (Storsalen). Instruktører for kurset er Ole Nilssen på trekkspell og Bjørn Kåre Odde på fele. For å delta, må du ha god bakgrunn på instrumentet ditt. Les mer om kurset her nedenfor.

2. september 2017:

I år kan vi feire 40-årsjubileum med konsert på Edderkoppen Scene og fest på Scandic hotell (St. Olavs plass 1, Oslo). Billetter til konserten vil bli solgt gjennom Ticketmaster.

Vi tar på oss spilleoppdrag, som dansespilling, underholdning ved jubileer, fester, konferanser og andre arrangementer.

Generalforsamling

Det innkalles med dette til den 72. ordinære generalforsamling i Østerdølenes lag i Oslo, torsdag 30. mars 2017 kl.19.00 i BBF sine lokaler i Bennechesgate 4.

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Årsmelding, revidert regnskap fra særlag og årsmelding fra hyttestyret og minnefond
 5. Bevilgninger
 6. Medlemskontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Styrets forslag til budsjett
 9. Valg

Enkel bevertning. Velkommen

Oslo 27/02-2017 Styret i Østerdølenes lag i Oslo