Nyheter

I 2022 fyller Østerdølenes lag i Oslo 100 år

I 2022 fyller Østerdølenes lag i Oslo 100 år. Det blir jubileumsarrangement 5.mars 2022. Hold av datoen, mer informasjon kommer. Hvis du har spørsmål knyttet til arrangementet eller jubileet kan du ta kontakt med leder Marianne Arnemo på osterdoleneslagioslo@gmail.com