Årsberetning 2022

ØSTERDØLENES LAG I OSLO

 1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold
 2. Styrer og komiteer
 3. Medlemmer
  1. Medlemskontingent
  2. Æresmedlemmer
  3. Medlemstall
 4. Økonomi
 5. Lagsarbeid
  1. Styremøter
  2. Kommunikasjon til medlemmer
  3. By- og bygdelagsforbundet (BBF)
  4. Østerdalshytta
  5. Minnefondet
  6. «Hematt»
  7. Medlemskveld med Sparebank1 Østlandet
  8. Østerdølenes oktoberfest
  9. REKOM-avtale
  10. Julekonsert
 6. Medieoppslag
 7. Gaver og blomster.
 8. Planer for 2024
Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450

1. Om Østerdølenes lag i Oslo Innhold

Østerdølenes lag i Oslo (ØLIO) ble stiftet i 1922 og er et aktivt og allsidig bygdelag
for Østerdøler i Oslo. Vi har fire særlag: Østerdølenes idrettslag (ØIL), Østerdølenes
musikkorps (ØMK), Østerdølenes spellmannslag og blandakoret KORØLIO. Som
medlem i et av særlagene er man medlem i ØLIO, også kalt hovedlaget. ØLIO eier
og drifter Østerdalshytta, en fin tømmerhytte i Lommedalen. ØLIO er medlem av By-
og bygdelagsforbundet (BBF).

2. Styrer og komiteer

VERV NAVN 2020 PERIODE
HOVEDSTYRET:
AU

AU leder (1 år) Marianne Arnemo 2023
AU nestleder (2 år) Hanne Ryen Smevold 2023 – 2024
AU kasserer (2 år) Astrid Müller Eide 2023 (frem til ny på plass)
AU sekretær (2 år) Anne Marte Aasen 2023 – 2024
AU varamedlem (1 år) Bente Aasbrenn 2023
Leder idrettslaget Emil Fiskvik 2023
Leder musikkorpset Per Kristian Lundin 2023
Leder spellmannslaget Judith Rossebø 2023
Leder KORØLIO Mari S Haugen/Camilla Teigen Bytte august 2023

REVISORER: (1 år)
Lars Tore Slettan 2022

MINNEFOND:

Styremedlem (2 år) Christin Fiskvik 2022 – 2023
Styremedlem (2 år) Jørgen Husfloen 2023 – 2024
Styremedlem (2 år) Jorun Tharaldsen 2022 – 2023
Varamedlem (1 år) Siri Tremoen 2023

HYTTESTYRET: (1 år)

Øystein Arne Rusten 2023
Emil Fiskvik 2023
Marianne Arnemo 2023

3. Medlemmer

3.1. Medlemskontingent

Familiemedlemskap: 350 kr
Enkeltmedlemskap: 200 kr
Student/militær: 100 kr

3.2. Æresmedlemmer

Østerdølenes lag i Oslo har et æresmedlem i Ola Jonsmoen. 
Det andre æresmedlemmet Halvard Sletten gikk bort i 2022.
I løpet av de tre siste år har antallet æresmedlemmer gått fra fire til en.

3.3. Medlemstall

Det ble i 2019 gjort en stor jobb med å øke antall medlemmer i laget og vi oppnådde 300 medlemmer. Grunnet redusert aktivitet pandemien, så har også naturlig nok også antall medlemmer gått ned siden 2019. Antallet har imidlertid vært noen lunder stabile fra 2020 til 2021, med en liten økning i 2022. For å lette den økonomiske situasjonen for særlagene ble det i årene med pandemi bestemt å øke refusjonen av medlemskontingenten til særlagene fra 25% til 50% (i henhold til vedtekter), det ble valgt å beholde dette nivået også i 2022. Antall medlemmer per desember 2022 :

Medlemmer Østerdølenes lag i Oslo 2023
Hovedlaget:
Æresmedlemmer 1
Livstidsmedlemmer 4
Enkeltmedlemmer 32
Familiemedlemmer 26 (11betaltefamiliemedlemsskap)
Idrettslaget 76
Spellmannslaget 37
Korpset 36
KORØLIO 22
Total 234

4. Økonomi

Kommentarer fra kasserer: Regnskapet for 2023 viser et overskudd på 40 360 kr. Dette er høyere enn budsjettert overskudd, og skyldes i hovedsak høyere leieinntekter fra hytta samt inntekter på arrangementer. Utover dette har mottatt støtte fra Sparebank1 Østlandet og julekonsert gått ut igjen til særlagene. Innbetalt kontingent holder seg stabil, og det er utbetalt totalt 58 500 i støtte til særlagene. For 2024 fortsettes det med å budsjettere for et minimalt overskudd, med prinsipp om at det hovedlaget får av støtte og inntekter i hovedsak går ut igjen til medlemmene i form av støtte til særlagene og medlemsarrangementer.

5. Lagsarbeid

5.1. Styremøter

Fra generalforsamling 2023 til generalforsamling 2024 er det avholdt 4 styremøter (2 fysiske og 2 digitale). Mange saker håndteres imidlertid mellom styremøtene da styret har jevnlig kontakt i styrets Facebookgruppe og på e-post.

5.2. Kommunikasjon til medlemmer

I 2019 så den gamle medlemsavisa «Østavær» på nytt dagens lys i digitalt format. «Nyhetsbrevet Østavær» ble sendt ut to ganger i 2023 i mars og oktober. I tillegg ble det sendt ut felles medlemsmail i juni (med «save the dates» for høsten), august (med informasjon om medlemskveld i september), oktober (med informasjon om REKOM-samarbeid) og november (med informasjon om julekonserten). Det fungerer bra med felles utsending fra hovedlaget for å spre informasjon direkte til alle medlemmer og særlag. De fleste medlemmene får Østavær på e-post, mens det er 2 stykker som får den i papirform i posten. Ellers har vi brukt Facebook flittig til å promotere og oppdatere det som skjer. Vi har 500 personer som følger oss på Facebook. Særlagene har til sammen over 2600 følgere.
Hjemmesiden www.osterdolene.no er en mer eller mindre statisk side, men vi legger ut informasjon om det som skjer under «nyheter». Det er viktig å ha oppdatert kontaktinformasjon der, da det kommer jevnlige henvendelser via siden.

5.3. By- og bygdelagsforbundet (BBF)

Årsmøte ble gjennomført 15.april 2023. ØLIO hadde 7 stemmer basert på medlemstallet 2022, og deltok med 7 personer (Øystein Arne, Anne Marte, Siri, Inge, Hildegunn, Astrid, Per Kristian). Det ble avholdt et uformelt treff i etterkant og flere fra ØLIO deltok der. BBF arrangerte quiz 10.oktober og det var et deltagende lag fra ØLIO. ØLIO har vært representert ved Gunn Marit Stenvoll og Anne Søgård, som har sittet som henholdsvis leder og sekretær i styret i BBF. ØLIO mottok 15 000 kr i aktivitetsstøtte fra BBF i 2023.

5.4. Østerdalshytta

Østerdalshytta har i 2023 hatt nesten 60 000 kr i inntekter på utleie, og hyttestyret har gjort en god jobb for å følge opp. Hyttestyret har imidlertid minket i antall medlemmer de siste årene. For å opprettholde dagens utleienivå, trenger vi flere til å bidra. Se vedlagt rapport fra Hyttestyret.

5.5. Minnefondet

«Minnefondet» ble opprettet for 30 år siden da et medlem døde og familien ønsket en pengegave til ØLIO i stedet for blomster i begravelsen. Fondet gir økonomisk tildeling til personer, grupperinger eller prosjekter som styrker Østerdølenes lags utviklingsperspektiver. Minnefondet har eget styre (se pkt 2) og egne statutter. I 2019 og 2022 ble det foretatt en utdeling fra Minnefondet. Det ble ikke gjort noen tildeling i 2023

5.6. «Hematt»

Laget var representert på arrangementet «Hematt» i mars. Arrangementet har som formål å vise hva Nord-Østerdal har å by på av kultur, næringsliv og aktiviteter, samt skape en møteplass i uformelle omgivelser for personer som bor i Oslo. ØLIO bistod med promotering av arrangementet og fikk gratis standplass der det ble delt ut flyere for å promotere lagets aktiviteter. KORØLIO var en del av programmet og holdt en minikonsert. Det var også tre representanter fra ØLIO (Yngvild, Øyvind og Hanne) med i panelsamtale på næringstreffet på dagtid for å diskutere attraktivitet for region og kommune.

5.7. Medlemskveld med Sparebank1 Østlandet

Vi arrangerte vår første medlemskveld med sponsor Sparebank 1 Østlandet 22.september. Dette er en del av den nye 3-årsavtalen vi inngikk med de i januar 2023. Det var en vellykket kveld med foredrag om smart sparing med representanter fra Tynsetkontoret (Pål og Tor Petter) som hadde tatt turen fra Tynset for å møte oss. Det var også quiz, og servering av pizza og øl. Emil, leder i idrettslaget, var quizmaster.

5.8. Østerdølenes oktoberfest

Den 20.oktober arrangerte vi for første gang oktoberfest for alle festglade Østerdøler med venner i Oslo. Festen ble avholdt i en egen etasje på Heidis Bier Bar og vårt eget Østerdølenes musikkorps i Tyrolermodus stod for fantastisk underholdning med allsang og ompamusikk. De fleste hadde kledd seg ut med oktoberfestklær og det ble veldig god stemning. Vi hadde påmeldingsavgift på 100 kr via vipps i forkant. Dette fungerte veldig bra og vi hadde 85 betalende i tillegg til 15 personer som deltok i korpset. Overskuddet fra påmeldingsavgiften ble tildelt korpset

5.9. REKOM-avtale

Østerdølenes lag i Oslo inngikk i 2023 en avtale med REKOM, en paraply for flere utesteder i Oslo. Avtalen gir medlemmer ulike fordeler på REKOMs steder (gratis inngang og medlemspriser i baren). Utestedene det gjelder er følgende: Nox, Lawo, John’s, KJ10, Heidis Bier Bar, Skjenken, Rabalder og Tijuana. Man får også 20% rabatt på mat hos Tijuana. For å få tilgang på fordelene viser man frem et klistremerke.

5.9. Julekonsert

Året ble avsluttet med den tradisjonsrike «Østerdølenes julekonsert» 29.november i Sagene kirke. Kapasiteten i Sagene kirke ble sprengt med nærmere 350 personer i kirkerommet. På scenen stod som vanlig korpset, spellmannslaget og koret. Marianne var var konferansier.

6. Medieoppslag

Gikk utover reglene for å sikre Østerdølenes lag. Om sponsoravtale med Sparebank 1 Østlandet. https://www.tynsetingen.no/2023/bygdeliv/gikk-utover-reglene-for-a-sikre-osterdolenes-lag/ (25.februar 2023)

Banksjefen gjør noe unormalt. Om sponsoravtale med Sparebank1 Østlandet: https://www.retten.no/banksjefen-gjor-noe-unormalt-vi-har-strukket-oss-langt/s/5-44-747294 (24.februar 2023)

Hematt i Oslo: Næringslivet fristet hemattflyttere. Bilde av KORØLIO og representanter i panelsamtale. https://www.retten.no/hematt-i-oslo-naringslivet-fristet-hemattflyttere/g/5-44-755816 (18.mars 2023)

Østerdølene serieåpnet med seier i Oslo: https://www.tynsetingen.no/2023/sport/osterdolene-serieapnet-med-seier-i-oslo/ (18.april 223)

Østerdølenes julekonsert i fullsatt Oslokirke: https://www.retten.no/osterdolenes-julekonsert-i-fullsatt-oslokirke/s/5-44-842766 (6.desember 2023)

7. Gaver og blomster

Minnegave i forbindelse med Knut Galaasens bortgang. Gave til dirigent i korpset Ivar Hellesnes, dirigent i KORØLIO Simen Nygård Stubbe og til musikalsk leder Marit Westling i spellmannslaget på julekonserten i desember.

8. Planer for 2024

Det blir endringer i styret med ny leder, og det nye styret må sammen bestemme hva de ønsker å gjennomføre av arrangementer i 2024. Vi er inne i andre år av samarbeidsavtalen med Sparebank1 Østlandet, og det blir viktig å høre med de hva de ønsker å gjøre av arrangement for å nå ut til medlemmene som en del av avtalen vi har med dem. Julekonsert for 2024 er allerede under planlegging. Oktoberfest 2023 var en suksess som bør vurderes å gjentas. I tillegg må det nye styret se på fremtiden til Østerdalshytta, se rapport fra hyttestyret.

Oslo, 18.mars 2024. Østerdølenes lag i Oslo

Marianne Arnemo Hanne Ryen Smevold Astrid Müller Eide
Leder Nestleder Kasserer
Anne Marthe Aasen Emil Fiskvik  
Sekretær Idrettslaget  
Judith Rossebø Per Kristian Lundin Mari S Haugen
Spellmannslaget Korpset Korølio