Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

 1. ordinære generalforsamlingv i Østerdølenes lag i Oslo

Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Årsmelding, reviderte regnskap fra særlag og årsmelding fra hyttestyret og minnefond
 5. Bevilgninger
 6. Medlemskontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Styrets forslag til budsjett
 9. Valg 18.03.2017

Årsmelding 2016 – Østerdølenes lag i Oslo

 1. Styret og komiteer
Hovedstyret Arbeidsutvalget (AU)
  Leder:Keddy J.S.Nytrøen
  Nestleder:Jan Erik Øien
  Sekretær:Guro Simensen
  Kasserer:Annette Strand
  Varamedlem:Marianne Arnemo

Særlagsledere/formenn

 • Marius Fossen:Idrettslaget
 • Christin Fiskvik:Musikkorpset
 • Jorunn Tharaldsen:Spellmannslaget

 • Revisorer:Vegard Thoresen, Kristine Thoresen
 • Vararevisor
 • Minnefond:Halvard Sletten, Torgunn Røe,Jørgen Husfloen
 • Varamedlem:Siri Tremoen
 • Hyttestyret: Marianne Arnemo,Marius Fossen,Kristine Osflaten,Øystein Arne Rusten,Esten Hansmoen,Emil Fiskvik

2. Medlemstall Antall betalende medlemmer var per 31.12. 2016 fordelt på:

 • 102 Hovedmedlemmer
 • 15 Familiemedlemmer
 • 22 Studenter
 • 4 Æresmedlemmer
 • 7 Livstids medlemmer

3. Møter

Etter generalforsamlingen er det avholdt 2 AU/styremøter. ØLIO har deltatt på generalforsamling i By- og Bygdelagsforbundet (BBF).

4. Arrangementer i 2016

Generalforsamling 10. mars i lokalene til BBF i Bennechesgate 4

5. Gaver og blomster

 • Bårebukett i forbindelse med Torild Norengens begravelse
 • Gavekort til Musikkorpset sitt 30 års jubileum
 • Gavekort til vår hjemmeside ansvarlig Thomas S. Olstad
 • Blomster til Jan E. Øien i anledning hans 70 års dag

6. Refusjon av medlemskontingent og støtte til særlagene - 2016 (25%)

Særlag Innbetalt kontingent 2016 Refundert kontingent for
Idrettslaget 13200 3300.00
Musikkorpset 4700 1175,00
Spellmannslaget 4600 1150,00

7 Lagsarbeid

 Østerdølenes lag i Oslo har i 2016 hatt fulltallig styre. 
 Ny hjemmeside fra juli. Thomas S. Olstad tok på seg jobben med å lage ny side. Her er 
 all informasjon samlet. Linker til særlagenes egne hjemmesider og Facebooksider. Han 
 har også tatt jobben med å legge inn innlegg. Innlegg som ønskes lagt ut, sendes til han 
via mail.
 Østerdølenes lag i Oslo har i 2016 vært representert i By- og Bygdelagsforbundet   
 (BBF) ved Christin Fiskvik og Anne Søgård   

8 Æresmedlemmer

Våre æresmedlemmer i 2016 var (i alfabetisk rekkefølge), Ola Jonsmoen, Magnus Nordengen, Arvid Reitan og Halvard Sletten.

9 Medlemskontingent

 Familiemedlemskap: kr 350,-
 Enkeltmedlemskap: kr 200,-
 Student/militær: kr 100,-

10 Planer for 2017

 Arrangementer    
 Styret har i skrivende stund ikke lagt noen konkrete planer for 2017.
 Laget fyller 95 år i år. Det blir opp til det nye styret å diskutere hvordan dette skal    
 markeres.

Oslo, 19. mars 2017 Østerdølenes lag i Oslo

Keddy Nytrøen Jan Erik Øien Guro Simensen Annette Strand
Leder Nestleder Sekretær Kasserer
Marius Fossen Christin Fiskvik Jorunn Tharaldsen  
Styremedlem Styremedlem Styremedlem  
Marianne Arnemo      
Varamedlem