Bli medlem

Østerdølenes lag i Oslo søker stadig nye medlemmer.

Våre særlag, som du kan lese om, trenger nye medlemmer. Ønsker du ikke å være aktiv i noe særlag ønsker vi deg uansett hjertelig velkommen som medlem i Østerdølenes lag i Oslo.

Kontaktinformasjon med telefon og e-postadresser finnes under Kontakt oss. Ta kontakt med oss så melder vi deg inn i dag!