Årsberetning 2015

#Årsberetning 2015

71. ordinære generalforsamling

Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Årsmelding, reviderte regnskap fra særlag og årsmelding fra hyttestyret og minnefond
 5. Bevilgninger
 6. Medlemskontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Styrets forslag til budsjett
 9. Valg

1.03.2016

Årsmelding 2015 – Østerdølenes lag i Oslo

 1. 1. Styret og komiteer

Hovedstyret Arbeidsutvalget (AU)

Leder Keddy J.S.Nytrøen

Nestleder Jan Erik Øien

Sekretær Guro Simensen

Kasserer Annette Strand

Varamedlem Marianne Arnemo

Særlagsledere/formenn

Marius Fossen Idrettslaget

Christin Fiskvik                Musikkorpset

Jorunn Tharaldsen Spellmannslaget

Revisorer Anne Lise Westerheim

Helge Nordli

Vararevisor

Minnefond Jørgen Husfloen

Halvard Sletten

Magnus Nordengen

Varamedlem Siri Tremoen

Hyttestyret Marianne Arnemo

               Marius Fossen

               Kristine Osflaten

               Øystein Arnerusten
 1. 2.** **Medlemstall Antall betalende medlemmer var per 31.12. 2015fordelt på:

120 Hovedmedlemmer

   12 Familiemedlemmer

    4 Æresmedlemmer

    7 Livstids medlemmer
 1. 3. Møter

Etter generalforsamlingen er det avholdt 3 AU/styremøter.

ØLIO har deltatt på generalforsamling i By- og Bygdelagsforbundet (BBF).

Leder og nestleder har deltatt på styreseminar i regi av By- og Bygdelagsforbundet

(BBF)

 1. 4. Arrangementer i 2015
 • .Generalforsamling 20. mars i lokalene til BBF i Bennechesgate 4
 1. 5. Gaver og blomster
 • .Blomster til nestleder Jan Erik Øien på hans 70 årsdag.
 1. 6. Refusjon av medlemskontingent og støtte til særlagene - 2014 (25%)
Særlag Innbetalt kontingent 2015 Refundert kontingent for
Idrettslaget 10 450 2612.50
Musikkorpset 4800 1200,00
Spellmannslaget 3900 975,00

7 ** Lagsarbeid**

 Østerdølenes lag i Oslo har også i 2015 hatt fulltallig styre.

 Planlagt tur til hytta ble avlyst grunnet liten interesse. Nytt hyttestyre har gjort en

 kjempeinnsats på hytta.

Østerdølenes lag i Oslo har i 2015 vært representert i By- og Bygdelagsforbundet (BBF)

ved Christin Fiskvik og Inge Stenvoll.

8 ** Æresmedlemmer**

Våre æresmedlemmer i 2015 var (i alfabetisk rekkefølge), Ola Jonsmoen, Magnus Nordengen, Arvid Reitan og Halvard Sletten.

9 ** Medlemskontingent**

 Familiemedlemskap        kr 350,-

 Enkeltmedlemskap        kr 200,-

 Student/militær             kr 100,-

10 Planer for 2016

 Arrangementer

 Styret har i skrivende stund ikke lagt noen konkrete planer for 2016.

 Det blir opp til det nye styret å diskutere dette på første AU/styremøte

Oslo, 1. mars 2016

Østerdølenes lag i Oslo

Keddy Nytrøen Jan Erik Øien Guro Simensen Annette Strand

Leder Nestleder Sekretær Kasserer

Marius Fossen Christin Fiskvik Jorunn Tharaldsen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Marianne Arnemo

Varamedlem