Æresmedlemmer

Ola Jonsmoen

Ola Jonsmoen er ett begrep i Østerdalen med sitt brede engasjement i arbeids-, samfunns- og kulturliv. I nesten 40 år har han hatt sitt daglige virke som pedagog og skoleleder. I tillegg har han vært og er svært aktiv som blant annet politiker og organisasjonsmenneske, som forfatter og dramatiker, som kåsør og avisskribent og som kulturarbeider og innovatør i og for den norske skole. På mange av disse områdene har Ola Jonsmoen sin innsats vært av nasjonal eller nordisk karakter. Den høye faglige kvaliteten på hans arbeid kombinert med bredden i virksomheten, i tillegg til lengden i engasjementet (snart 45 år) vitner om en uvanlig skaperevne som har bidratt til å sette både Østerdalen og Norge på kartet. Lørdag 7. desember 2002 ble Ola Jonsmoen hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull. I sin tid var Jonsmoen også aktiv i Østerdølenes lag i Oslo, og har fortsatt ett våkent blikk i forhold til vår virksomhet.