Æresmedlemmer

Magnus Nordengen

Magnus Nordengen er en skikkelig rendøl født 30. juli 1932, og har vært med i laget siden han kom til Oslo i 1956. Magnus nedla uttallige timer for både songlaget og musikklaget i sin tid. Han har vært aktiv i folkedanslaget, og i de siste drøyt 30 årene har han ivret for Østerdølenes mannskor, både som sanger, formann og dirigent. I tillegg er han alltid positiv til hovedlagets fellesarrangementer og er parat til å bidra. Magnus er en kar med godt humør, og vi kan alle misunne hans voldsomme pågangsmot! Hans kone Ruth har alltid vært med i kulissene, og vi i Østerdølenes lag i Oslo er stolte av å fortsatt ha de aktivt med i laget. Magnus fikk som en velfortjent takk æresmedlemskap i Østerdølenes lag i Oslo 27. november 1993. Magnus er også æresmedlem i Østerdølenes mannskor.

Halvard Sletten

Halvard er en ekte øverdøl (fra Øvre Rendal) født 18. oktober 1924 og var gift med Inger. Det var i 1945 han ble med i laget, og han har siden vært delaktig i mye av lagsdriften, noe som gjorde at han fikk lagets høyeste utmerkelse 7. desember 1985. Gode minner har han fra tiden med Holmenkollfestene, og Utflytterdagene som samlet alle særlagene. Han er en kar med mange jern i ilden, noe hans allsidige verv kan fortelle: Han har vært sekretær i idrettslaget, har innehatt alle styreverv i teaterlaget, har vært formann i mannskoret, formann i seniorlaget og formann i hovedlaget. Han har også lagt ned en stor innsats for Østavær. Halvard mener noe om det meste, og det er det flere som har fått erfare. I sin tid som formann i laget var ikke medlemmene særlig presise ved oppmøte til medlemsmøtene. Halvard la om møtetiden fra kl. 19.30 til kl 19.35 og han presiserte i tillegg at da begynte møtene. Dette gjorde at medlemmene møtte i riktig tid! Halvard har også vært svært delaktig i Ordenskollegiet. Her utarbeidet han retningslinjer for hva som skulle vektlegges ved dekorering, etter at han selv hadde takket nei til en medalje. Som seremonimester gjennom mange år har han hatt mange hyggelige kvelder etter å ha vært med å dekorere velkvalifiserte medlemmer i laget. Halvard bor på Ekeberg i Oslo og er medlem av Ekeberg Lions Club. For sitt engasjement i klubben har han blitt tildelt Lions høyeste utmerkelse Melvin Jones Fellowship. Av klubbens ca 40 medlemmer er det bare ett medlem som har fått denne utmerkelse tidligere.

Arvid Reitan

Arvid kom til Oslo i 1957, og hans første møte med Østerdølenes lag i Oslo var som tilskuer på en fotballkamp. Etter hvert ble han selv medlem og aktiv i idrettslaget og spilte fotball. Det første styrevervet fikk han allerede i 1959. Det var ikke nok med fotball for Arvid. Etter et opphold på 6 år i militæret flyttet Arvid tilbake til Oslo og ble aktiv med i teaterlaget. Ikke nok med at han var aktiv, han var også formann og manusforfatter. Idrettslaget fikk mer glede av Arvid enn bare en fotballspiller, han tok på seg treneransvaret både for fotballgutta og håndballjentene. Formann i hovedlaget var Arvid også til han flyttet til Nittedal og reiseveien på den tiden ble litt for lang. I 1970 var det klart for Østavær som redaksjonsmedlem og senere 4 år som redaktør. Fra 1987, til Arvid selv ble æresmedlem i laget i 2002, var han stormester i ordenskollegiet. I tillegg til alt dette kan det nevnes at Arvid har vært med i jubileumskomiteer, utflytterkomiteer og vært kjøgemester under utflytterarrangementet.

Ola Jonsmoen

Ola Jonsmoen er ett begrep i Østerdalen med sitt brede engasjement i arbeids-, samfunns- og kulturliv. I nesten 40 år har han hatt sitt daglige virke som pedagog og skoleleder. I tillegg har han vært og er svært aktiv som blant annet politiker og organisasjonsmenneske, som forfatter og dramatiker, som kåsør og avisskribent og som kulturarbeider og innovatør i og for den norske skole. På mange av disse områdene har Ola Jonsmoen sin innsats vært av nasjonal eller nordisk karakter. Den høye faglige kvaliteten på hans arbeid kombinert med bredden i virksomheten, i tillegg til lengden i engasjementet (snart 45 år) vitner om en uvanlig skaperevne som har bidratt til å sette både Østerdalen og Norge på kartet. Lørdag 7. desember 2002 ble Ola Jonsmoen hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull. I sin tid var Jonsmoen også aktiv i Østerdølenes lag i Oslo, og har fortsatt ett våkent blikk i forhold til vår virksomhet.