Historie

Østerdølenes lag i Oslo har røtter tilbake til 1922.

Det var herrene Dagfinn Hamlander, Ola Lømo, Otto Neverlien og Oskar Vold, alle fra Elverum og Leif Dæhlie fra Alvdal som tok initiativet til å starte et lag for østerdøler i Oslo. Initiativet resulterte i at Østerdalslaget ble stiftet 29.oktober samme år. Men bare vel en måned senere, 3.desember, kom det nok et lag for østerdøler i Oslo. Det fikk navnet Østerdølen, og stiftere var Svein Balstad, Kjartan Hofstad, Hans Rusten, A. Sundet, Th. Sandsjøviken og en ved navn Bratberg. Det var målsaken som var grunnen til at det ble dannet to lag.

Østerdalslaget var et vanlig bygdelag, mens Østerdølen var et litt “finere” lag, gjerne med middag på lagets arrangementer. Begge lagene arbeidet parallelt frem til 1942 da okkupasjonsmakten forbød all virksomhet.

Høsten 1945, med fredsrus og samhørighet, besluttet de to lagene å legge alle stridsspørsmål tilside, for så å samles i ett lag. Sammenslåingen resulterte i Østerdølenes Lag i Oslo. Laget samler østerdøler fra Elverum i sør til Røros i nord og selvsagt fra det vidstrakte Trysil i øst. Det nye styret måtte ha tilnærmet like mange fra hvert av de to lagene og fikk det. Tilsvarende med lagets fane, hvor motivet fra de to fanene måtte samordnes.

Laget har alltid sett det som sin oppgave at medlemmene skal få dyrke sine interesser innenfor laget og har derfor flere særlag.