Avdøde Æresmedlemmer

Halvard Sletten

Magnus Nordengen

Arvid Reitan