Østerdølenes musikkorps

Stiftet 1986

Østerdølenes musikkorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og et godt miljø til beste for sine medlemmer. ØMK har tilhold i, og spiller mange konserter i Oslo og omegn, men arbeider også for å holde god kontakt med korpsbevegelsen i Hedmark/Oppland, spesielt med korpsmiljøet i Østerdalen.

Musikkorpset er kjent for sitt gode humør og sin entusiastiske deltakelse i ulike festlige lag, men dette går på ingen måte utover spillegleden og vår musikalske kvalitet.

Det gjennomføres en rekke spilleoppdrag i løpet av sesongen. Konserter av ulik art, nissespillinger, 17. maispilling, stevne, seminarer, dugnader og noen ganger utenlandsturer og konkurranser. Dette bare for å nevne noe. Kort og godt – ØMK er et aktivt korps med en klar sosial profil.

Følg oss på

leder

Per Kristian Lundin

Tlf. 95777930

pklundin@online.no