jubileumsfest 2017

Posted 26 Jul 2017

Kjære medlemmer i Østerdølenes Lag i Oslo.

Vi i styret er klar over at det er en tradisjon å feire laget hvert femte år. I år har ØLiO 95 års jubileum, og styret hadde en jubileumsfest på dagsordenen med et uttrykt ønske om en feiring.

Styret var innstilt på å ha en jubileumsfeiring slik som vi pleier, og festlokale ble reservert til fredag 13. oktober da dette var den første datoen da særlagene ikke hadde egne arrangementer.

Styret sendte 13. mai ut en forespørsel til særlagene om det var interesse for å feire ØLiOs jubileum. Svarfrist ble satt til 25. mai da bekreftelse på festlokalet måtte være klart 26. mai.

Det viste seg at for noen av særlagene passet ikke datoen, mens det i andre særlag var liten interesse for å delta på jubileumsfesten.

Styret er klar over at særlagene har sine egne arrangementer og har full forståelse for at det kan bli mye å delta i. Det er med stor beklagelse at et samlet styre fattet vedtak om at det ikke blir feiring av lagets 95 år.

24.07.2017, Styret i Østerdølenes Lag i Oslo.