Østerdølenes Spellmannslag

Posted 18 Aug 2016

Den spede begynnelsen til Østerdølenes Spellmannslag var et nybegynnerkurs for felespillere med Sven Nyhus som instruktør, og han var vår første leder da laget ble formelt startet i 1978, i dag er Marit Westling vår musikalske leder. Vi er ca 25 spellmenn i alle aldre, de fleste bosatt i Oslo, som er vår base. Vår hovedvekt er på god tradisjonsmusikk fra Østerdalen og Hedmark, pluss litt dansemusikk fra nabolandet vi grenser mot i øst, og vi er velkjente for godt dansespill.

Laget har hele tiden vært aktivt i kappleikmiljøet, der vi for det meste har hevdet oss i tetskjiktet. Vi har vunnet lagspillkonkurransen på Landskappleiken seks ganger og vi har hatt gode resultater på Landsfestivalen for gammeldansmusikk.

Ved flere anledninger har vi deltatt på internasjonale folkemusikkfestivaler og hatt dansespillinger i både inn- og utland, og vi har blant annet spilt i Kong Olavs 80-års dag, i Kronprins Haakons 18-års dag på Akershus festning, ved åpningen av Det Norske Teatret, på karneval, i radio- og fjernsynsprogram og kirkekonserter. Hver 17. mai spiller vi på brosteinsballet på Universitetsplassen for byens borgere. Vi har også hatt en del oppdrag ved internasjonale konferanser og ved firmatilstelninger.

Vi har vært med på flere plate/CD-samproduksjoner, og har to egne, i 1992 kom vi med vår første CD/MC-produksjon, som ble godt mottatt og vi ble nominert til Spellemannprisen. Det skulle gå 13 år før vi kom med vår neste CD-produksjon, Hjemve i 2005, der hovedtema var polstradisjoner i Østerdalen. Flere opplysninger kan dere også se på hjemmesiden vår (http://www.spellmenn.no) og Facebook (https://nb-no.facebook.com/OsterdolenesSpellmannslag).

Er du interessert i å være med å spille folkemusikk fra Østerdalen/Hedmark, så ta gjerne kontakt med oss (jorun.t@online.no), vi øver på Majorstuen skole hver tirsdag kl. 18.30 – 21.