Innkalling Til Årsmøte 2017

Posted 07 Mar 2017

Styret i By- og Bygdelagsforbundet (BBF) innkaller til årsmøte:

 Dato:		27.mars 2017
 Tid:		Klokken 19.00
 Sted:		Benneches gate 4

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og møtesekretær
 2. Opprop av lagene og representantenes navn; godkjenning av fullmakter
 3. Årsmelding 2016 fra styret og utvalgene
 4. Regnskap og revisjonsberetning
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Budsjettforslag
 7. Styrets forslag
 8. Innkomne forslag
 9. Valg

Det blir enkel servering!

For styret i By- og Bygdelagsforbundet

Frank-Erling Celius Leder