Generalforsamling

Posted 27 Feb 2017

Det innkalles med dette til den 72. ordinære generalforsamling i Østerdølenes lag i Oslo, torsdag 30. mars 2017 kl.19.00 i BBF sine lokaler i Bennechesgate 4.

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Årsmelding, revidert regnskap fra særlag og årsmelding fra hyttestyret og minnefond
  5. Bevilgninger
  6. Medlemskontingent
  7. Innkomne forslag
  8. Styrets forslag til budsjett
  9. Valg

Enkel bevertning. Velkommen

Oslo 27/02-2017 Styret i Østerdølenes lag i Oslo